Περιοχή: Χαϊδελβέργη
Οικογένεια

REFUGEES WELCOME - auch im PHV HEIDELBERG! KEINE Verlegung in die WOLFSGÄRTEN!

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Gemeinderat Heidelberg
1.112 877 σε Χαϊδελβέργη
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Petition wurde nicht eingereicht

12/7/21, 8:11 μ.μ. GMT-4

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


16.05.2020 Πατήστε κριτική για Αρχές αναφοράς:

Grüne stimmen mehrheitlich für die Wolfsgärten


Περισσότερα για αυτό το θέμα Οικογένεια

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα