Rodina

REFUGEES WELCOME - auch im PHV HEIDELBERG! KEINE Verlegung in die WOLFSGÄRTEN!

Žiadateľ petície nie je verejný
Petícia je zameraná na
Gemeinderat Heidelberg
1 112 877 v Heidelberg
Žiadateľ petície neodovzdal petíciu.
  1. Zahájená 2020
  2. Zbierka bola ukončená
  3. Predložené
  4. Dialóg
  5. Neúspešný

Petition wurde nicht eingereicht

12. 7. 2021 20:11 GMT-4

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


16.05.2020 Tlačová recenzia Začiatočníci petície:

Grüne stimmen mehrheitlich für die Wolfsgärten


Viac o Rodina

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz