Πολιτισμός

Rettet den Kuhstall Mosbach!

Η αναφορά απευθύνεται σε
Bilfla Grundstücks GmbH
337 Υποστηρικτές
Η αναφορά αποσύρθηκε από τον αναφέροντα
  1. Ξεκίνησε Αυγούστου 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Änderungen an der Petition

Ώρα 28.08.2020 20:21

Beschreibungsdetails hinzugefügt und Wortwahl überarbeitet


Neuer Petitionstext: Wir fordern bitten die Eigentümerfirma Bilfla Grundstücks GmbH sowie die Verwalterfirma ATCP Management GmbH aus Berlin auf, den Pachtvertrag zu verlängern und eine faire Nebenkostenabrechnung zu erstellen. Es kann nicht sein, dass der Kuhstall beispielsweise die Heiz- und Aufzugskosten des Hauptgebäudes vom TÜV Mosbach mittragen soll. Auch wenn die Adresse und Grundstücksinhaber identisch sind, sind beide Gebäude unabhängig zu betrachten. Die Kündigung des Pachtvertrages muss aufgehoben werden!

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 102


Änderungen an der Petition

Ώρα 28.08.2020 17:06

Empfänger email Ist hinzugefügt worden!!
Beschreibungsdetails hinzugefügt


Neue Begründung: Seit 12 Jahren gibt es nun schon Mosbachs gemütlichste Kneipe mit liebevoll gestaltetem Ambiente. Man kann auch definitiv behaupten, dass der Kuhstall den schönsten Biergarten Mosbachs besitzt. Für uns als Stammgäste ist der Kuhstall mit seinen Inhabern zu einem wesentlichen Bestandteil des Lebens geworden, man ist nicht nur Kunde, man sieht sich als enge Freunde! Freunde, ja fast als eine große Familie! Daher wollen wir nicht kampflos aufgeben. Ausschlaggebend für die Kündigung des Pachtertrages Pachtvertrages war die Anfechtung (via Anwalt) einer unsinnigen Nebenkostenabrechnung.

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 54


Änderungen an der Petition

Ώρα 28.08.2020 16:21

Der Titel der Petition war deutlich zu lang! Dies ist nun geändert


Neuer Titel: Rettet den Kuhstall Mosbach: Verlängerung des Pachtvertrages und Überarbeitung der Nebenkostenabrechnung
Mosbach!

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 45


Περισσότερα για αυτό το θέμα Πολιτισμός

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition