Περιοχή: Mühlhausen-Ehingen
Πολιτικά δικαιώματα

Schulparkplatz Mühlhausen soll erhalten bleiben!

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Bürgermeister Hans-Peter Lehmann
94 Υποστηρικτικό 74 σε Mühlhausen-Ehingen

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

94 Υποστηρικτικό 74 σε Mühlhausen-Ehingen

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

  1. Ξεκίνησε 2018
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

22/10/2019, 2:11 π.μ.

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Περισσότερα για αυτό το θέμα Πολιτικά δικαιώματα

20.479 Υπογραφές
14 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα