Περιοχή: Bad Vilbel
Εικόνα της αναφοράς Stadtbus Vilbus Linie 62 anpassen an Schulbeginn 7.45 Uhr
Μεταφορές

Stadtbus Vilbus Linie 62 anpassen an Schulbeginn 7.45 Uhr

Η αναφορά απευθύνεται σε
Stadtverordnetenversammlung Bad Vilbel
11 Υποστηρικτικό 5 σε Bad Vilbel

Η συλλογή ολοκληρώθηκε

11 Υποστηρικτικό 5 σε Bad Vilbel

Η συλλογή ολοκληρώθηκε

  1. Ξεκίνησε Μαρτίου 2023
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Προετοιμασία υποβολής
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

16/03/2023, 11:06 π.μ.

Schulbeginn wurde aktualisiert in der Überschrift dieser Petition


Neuer Titel: Stadtbus Vilbus Linie 62 anpassen an Schulbeginn 8.007.45 Uhr
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 4 (4 in Bad Vilbel)


Περισσότερα για αυτό το θέμα Μεταφορές

44.748 Υπογραφές
18 ημέρες υπόλοιπο
5.458 Υπογραφές
28 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα