Περιοχή: Γερμανία
Περιβάλλον

Tempo 130 auf Autobahnen – fürs Klima

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Petitionsausschuss des deutschen Bundestages
933 Υποστηρικτικό

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

933 Υποστηρικτικό

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

  1. Ξεκίνησε 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

01/01/2022, 1:11 π.μ.

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team22/09/2020, 12:36 μ.μ.

Der Frauenbund will die längst überfällige Entscheidung für eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf deutschen Autobahnen in Bewegung bringen und fordert das Tempolimit 130.

Durch diese Maßnahme kann der durch Mobilität verursachte Ausstoß von Treibhausgasen einfach und kurzfristig verringert werden. Frauenbundfrauen übernehmen Verantwortung für die Schöpfung.

Unterstützen Sie uns mit Ihrer Unterschrift – Danke!

bewegen-kdfb.de/download/4402/Περισσότερα για αυτό το θέμα Περιβάλλον

6.286 Υπογραφές
31 ημέρες υπόλοιπο
5.822 Υπογραφές
335 ημέρες υπόλοιπο
4.981 Υπογραφές
51 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα