Περιοχή: Μόναχο
Μεταφορές

U-Bahn nach Freiham!

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Stadverwaltung, Stadtrat
6.939 6.185 σε Μόναχο
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε 2015
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Petition wurde nicht eingereicht

11/10/18, 8:11 μ.μ. GMT-4

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Petition in Zeichnung - U5 nach Freiham! Bereits mehr als 2.000 Unterstützer für die U-Bahn Verlängerung

23/8/15, 2:07 μ.μ. GMT-4

Sehr geehrte Unterstützerinnen und Unterstützer,

seit Freitag haben wir die 2.000 Unterschriften Marke für die U-Bahn nach Freiham überschritten!

Bisher haben sich bereits 2.244 Menschen für den weiteren Ausbau der U-Bahn ausgesprochen. Jetzt gilt es, Verantwortliche und Bürger weiter mit verstärktem Engagement davon zu überzeugen, dass der Ausbau der U-Bahnlinie U5 eine weitsichtige und vernünftige Investition in die Zukunft des öffentlichen Nahverkehrs von ganz München ist.

Bitte helfen Sie uns dabei unser gemeinsames Ziel zu erreichen!
Teilen Sie unsere Online-Petition, überzeugen Sie Verwandte, Freunde und Nachbarn uns zu unterstützen und tragen Sie so zu einem lebenswerten Münchner Westen bei.

www.openpetition.de/petition/online/u-bahn-nach-freiham

Jede Unterschrift führt uns ein Stück näher zu unserem Ziel.

Ihre
Initiative "U-Bahn-nach-freiham.de"


Über 1000 Unterschriften für die U-Bahn nach Freiham!

31/7/15, 3:24 μ.μ. GMT-4

Wir fühlen uns durch den ersten, schnellen Erfolg auf ganzer Linie bestätigt und streben selbstbewusst die 5000-er Marke an.

Es gilt jetzt, Verantwortliche und Bürger weiter mit verstärktem Engagement davon zu überzeugen, dass der Ausbau der U-Bahnlinie U5 eine weitsichtige und vernünftige Investition in die Zukunft des öffentlichen Nahverkehrs von ganz München ist.

Helfen Sie uns dabei unser gemeinsames Ziel zu erreichen!
Teilen Sie unsere Online-Petition, lassen Sie Verwandte und Freunde unterschreiben und tragen Sie so zu einem lebenswerten Münchner Westen bei.

www.openpetition.de/peti…/online/u-bahn-nach-freiham

Es geht nicht zuletzt um unsere Heimat. Jede Unterschrift zählt!

Ihre
Initiative "U-Bahn-nach-freiham.de"


Περισσότερα για αυτό το θέμα Μεταφορές

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα