Περιοχή: Homburg Jägersburg
Κοινωνική πολιτική

Umzug des Kindergarten St. Josef innerhalb von Jägersburg

Η αναφορά απευθύνεται σε
Bistum Speyer (kath. Kirche)
497 Υποστηρικτές
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε Μαΐου 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Αρχειοθέτηση την 14.06.2021
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Περισσότερα για αυτό το θέμα Κοινωνική πολιτική

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition