Περιοχή: Homburg Jägersburg
Κοινωνική πολιτική

Umzug des Kindergarten St. Josef innerhalb von Jägersburg

Η αναφορά απευθύνεται σε
Bistum Speyer (kath. Kirche)
497
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε Μαΐου 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 14.06.2021
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Petition wurde nicht eingereicht

24/1/23, 8:11 μ.μ. GMT-5

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team
Περισσότερα για αυτό το θέμα Κοινωνική πολιτική

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα