Περιοχή: Βερολίνο
Μετανάστευση

Unserem Freund und Kollegen wird der Verbleib in Deutschland nicht gewährt

Η αναφορά απευθύνεται σε
Senatsverwaltung für Inneres, Landesamt für Einwanderung Berlin
139 97 σε Βερολίνο
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 20.01.2021
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Petition eingereicht - Danke für die Unterstützung!

20/1/21, 4:20 π.μ. GMT-5


openPetition hat die von Ihnen unterstützte Petition offiziell im Petitionsausschuss von Berlin eingereicht. Jetzt ist die Politik dran: Über Mitteilungen des Petitionsausschusses werden wir Sie auf dem Laufenden halten und transparent in den Petitionsneuigkeiten veröffentlichen.

Als Bürgerlobby vertreten wir die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern. Petitionen, die auf unserer Plattform starten, sollen einen formalen Beteiligungsprozess anstoßen. Deswegen helfen wir unseren Petenten, dass ihre Anliegen eingereicht und behandelt werden.


Mit besten Grüßen,
das Team von openPetition


Änderungen an der Petition

21/2/20, 7:44 π.μ. GMT-5

Wir haben zum Glück durch Bürokratie schon etwas Zeit gewonnen, weshalb wir mehr Zeit als gedacht haben. Trotzdem zählt jede Stimme!


Neues Zeichnungsende: 30.07.2020
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 67 (59 in Berlin)


Περισσότερα για αυτό το θέμα Μετανάστευση

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα