Region: Germany
Education

„Už laisvą dvasios gyvenimą Valdorfo mokyklose“

Petition is directed to
Valdorfo bendruomenė
2,482 Supporters
Petitioner did not submit the petition.
 1. Launched January 2021
 2. Collection finished
 3. Submitted
 4. Dialogue
 5. Failed

Petition wurde nicht eingereicht

at 19 Mar 2022 00:11

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Änderungen an der Petition

at 24 Jan 2021 14:40

hatte aus Versehen den falschen Titel reingeschrieben


Neuer Titel: Ar„Už nerimaujatelaisvą dėldvasios bendravimogyvenimą klimato,Valdorfo paveikto kovos su Korona priemonių, ir dėl visuomenės susiskamokyklose“

Neuer Petitionstext:

Ar nerimaujate dėl bendravimo klimato, paveikto kovos su Korona priemonių, ir dėl visuomenės susiskaldymo?

Pasirašykite dabar po kvietimu: „Už laisvą dvasios gyvenimą Valdorfo mokyklose“

„Kas per didelis bailys klysti, tas negali būti kovotoju už laisvę.“ (Rudolfas Steineris)

Mes, buvusieji laisvųjų Valdorfo mokyklų mokiniai ir tėvai, jaudinamės dėl laisvos ir konstruktyvios debatų kultūros išlikimo ir dėl visuomenės su(si)skaldymo.

Koronos situacija atvedė prie griežčiausių pagrindinių teisių apribojimų nuo Vokietijos Federalinės respublikos įkūrimo laikų ir kaip jokia kita tema skaldo visuomenę, šeimas ir draugus. Šis procesas neaplenkė ir Valdorfo mokyklų.

1919 metais Rudolfas Steineris bandė įkurti liaudies judėjimą už „Socialinio organizmo trinarystę“: laisvė dvasios gyvenime, lygybė teisiniame gyvenime ir brolybė ekonominiame gyvenime. Kai 1919 m. rugpjūčio mėnesį jis buvo priverstas šį judėjimą nutraukti, Štutgarte įkūrė pirmąją Laisvą Valdorfo mokyklą kaip „laisvo dvasios gyvenimo sėklą“. Sudygti ji turėjo ateityje, kai trinarystė vėl bus reikalinga kaip visuomenės kūrybinis impulsas.

Tie, kurie šiandien dar prisimena Valdorfo mokyklos kilmę, negali netrokšti laisvo dvasios gyvenimo joje.

Kovos sąvoka „sąmokslo teorija“ yra visiška priešingybė laisvo dvasios gyvenimo idealui.

Ji visų pirma yra savicenzūros priemonė, nes taikant ją politiniam ar moksliniam požiūriui ji reiškia: „Nenoriu nagrinėti šio požiūrio.“ Laisvas dvasios gyvenimas siekia priešingo: pirma išklausyti kiekvieną požiūrį be išankstinių nuostatų ir tada pradėti pokalbį kaip lygus su lygiu.

Istoriškai laisvą dvasios gyvenimą galima surasti dar gerokai iki Steinerio ir prisiminti, pavyzdžiui, Apšvietos amžių ir Voltair’ą, kurių mums šiandien skaudžiai reikia: “Galiu su Tavo nuomone visiškai nesutikti, bet atiduosiu savo gyvenimą už tai, kad galėtum ją išsakyti.“

Esame įsitikinę, kad pažinimas/supratimas gali atsirasti tik tuomet, kai mes dialektiškai pasveriame skirtingus požiūrius.

Manome, kad problemų neišspręsime kaltindami ar stigmatizuodami, o tik sąžiningai ginčydamiesi, vienas kitą išklausydami, tardamiesi ir galų gale kartu rasdami bendrą vardiklį.

Verta pamąstyti, ką reiškia drąsa.

Drąsa reiškia turėti vidinės stiprybės prisileisti ir kitas pozicijas.

O gal drąsa taip pat reiškia leisti sau būti pažeidžiamam ir suvokti, kad ne visada galime būti teisūs?

Todėl mes, pasirašantieji šį atvirą laišką, reikalaujame laisvojo dvasios gyvenimo pastiprinimo, remiantis socialine trinaryste ir laisvąja demokratine konstitucija.

Kviečiame visas Valdorfo mokyklas:

 1. Pasipriešinti su(si)skaldymui tarp priemonių kritikų ir joms pritariančiųjų ir leisti atsirasti konstruktyviam dialogui.
 2. Laikytis holistinio požiūrio į žmogų. Nelaikyti vaikų potencialiais ligų nešiotojais, o dvasinėmis būtybėmis, turinčiomis potencialą įveikti krizes.
 3. Diskutuoti Konstitucinio teismo teisėjos Juli Zeh pasiūlymą ir prie AHA taisyklių (atstumas+higiena+kaukė) pridėti tris SOS taisykles:
 • Jautrumas susidūrus su kitų žmonių baimėmis. (Sensibilität)
 • Atvirumas kitokioms pozicijoms. (Offenheit)
 • Atidumas formuluojant savo nuomonę. (Sorgfalt)

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 1.521


Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now