Sosialt

Verbesserung der Personalsituation in Kitas! Jetzt!

Kampanjer er ikke offentlig
Kampanje tas opp
Kultusministerium, Ministerpräsident, Bundeskanzlerin
70 68 inn Deutschland
Ansvarlig har ikke sendt inn kampanjen
  1. Startet 2020
  2. Samlingen avsluttet
  3. Sendt inn
  4. Dialog
  5. Mislyktes

25.07.2021, 20:11 EDT

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Mer om Sosialt

Bidra til å øke innbyggernes medvirkning. Vi ønsker å gjøre dine bekymringer hørt samtidig som vi forblir uavhengige.

Markedsfør nå