Μεταφορές

Verkehrs-Infarkt im Kreis Birkenfeld verhindern – Lebensader B 41 ausbauen: Jetzt!

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Ministerin Eveline Lemke, Landesregierung Rheinland-Pfalz
394 Υποστηρικτικό 344 σε Ρηνανία-Παλατινάτο
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
394 Υποστηρικτικό 344 σε Ρηνανία-Παλατινάτο
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε 2015
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

12/10/2018, 2:11 π.μ.

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team10/07/2015, 6:37 μ.μ.

Rechtschreibung korrigiert
Neuer Titel: Verkehrs-Infarkt Im im Kreis Birkenfeld verhindern – Lebensader B 41 ausbauen: Jetzt!


Περισσότερα για αυτό το θέμα Μεταφορές

4.644 Υπογραφές
14 ημέρες υπόλοιπο
3.734 Υπογραφές
58 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα