Περιοχή: Niederösterreich
Επιτυχία
Ασφάλεια

Wachzimmer Hauptbahnhof St. Pölten - JETZT!!

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Frau Bundesministerin für Inneres Mag.a Johanna Mikl-Leiter
1.144 Υποστηρικτές
Η αναφορά συνέβαλε στην επιτυχία
  1. Ξεκίνησε 2015
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Επιτυχία

Η αναφορά ήταν επιτυχής!

Das Petitionsziel wurde erreicht

Ώρα 04.03.2015 09:24

Wir haben es geschafft!!!! Nochmals vielen herzlichen Dank an die weit über 2.500 Unterzeichner der Petition, den politischen Mandataren des Gemeinderates St. Pölten und der Stadtregierung St. Pölten, Frau Innenministerin Mag.a Mikl Leitner, den Damen und den Inhabern aus der Bahnhofstrafik St. Pölten, dem Lebensmittelmarkt "OKAY" im Bahnhof St. Pölten, den "Bezirksblättern", dem ORF NÖ, der Tageszeitung "KURIER", der Tageszeitung "Heute", der Tageszeitung "Österreich" und alle die diese Aktion so großartig unterstützten und zum gemeinsamen Erfolg beigetragen haben, Euer Robert Linauer


Wir haben es geschafft!!!

Ώρα 04.03.2015 09:23

Nochmals vielen herzlichen Dank an die weit über 2.500 Unterzeichner der Petition, den politischen Mandataren des Gemeinderates St. Pölten und der Stadtregierung St. Pölten, Frau Innenministerin Mag.a Mikl Leitner, den Damen und den Inhabern aus der Bahnhofstrafik St. Pölten, dem Lebensmittelmarkt "OKAY" im Bahnhof St. Pölten, den "Bezirksblättern", dem ORF NÖ, der Tageszeitung "KURIER", der Tageszeitung "Heute", der Tageszeitung "Österreich" und alle die diese Aktion so großartig unterstützten und zum gemeinsamen Erfolg beigetragen haben


Περισσότερα για αυτό το θέμα Ασφάλεια

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα