Περιοχή: Γερμανία
Πολιτικά δικαιώματα

Widerruf einer Einbenennung bei Volljährigkeit

Η αναφορά απευθύνεται σε
Deutscher Bundestag
60 Υποστηρικτές 60 σε Γερμανία
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε Μαρτίου 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 16.10.2020
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Petition eingereicht - Danke für die Unterstützung!

Ώρα 16.10.2020 12:27


openPetition hat die von Ihnen unterstützte Petition offiziell im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages eingereicht. Jetzt ist die Politik dran: Über Mitteilungen des Petitionsausschusses werden wir Sie auf dem Laufenden halten und transparent in den Petitionsneuigkeiten veröffentlichen.

Als Bürgerlobby vertreten wir die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern. Petitionen, die auf unserer Plattform starten, sollen einen formalen Beteiligungsprozess anstoßen. Deswegen helfen wir unseren Petenten, dass ihre Anliegen eingereicht und behandelt werden.


Mit besten Grüßen,
das Team von openPetition


Περισσότερα για αυτό το θέμα Πολιτικά δικαιώματα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα