Region: Spain
Minority protection

Dóna suport a la ILP: Proposició d’aixecament de la suspensió de la DUI

Petition is directed to
Parlament de Catalunya
1,386 supporters

Petitioner did not submit the petition.

1,386 supporters

Petitioner did not submit the petition.

 1. Launched 2022
 2. Collection finished
 3. Submitted
 4. Dialogue
 5. Failed

La societat civil es troba en un moment de desorientació pel que fa a la constitució de la República Catalana. Perplexos davant la manca de lideratge polític, cal que els ciutadans ens mobilitzem per tal de fer efectiu el mandat del primer d’octubre de 2017.
Per aquest motiu, presentem davant la mesa del Parlament de Catalunya aquesta iniciativa de legislació popular (ILP), amb la qual demanem l’aixecament de la suspensió de la declaració d’independència de la República Catalana, aprovada pel Parlament de Catalunya el dia 27 d’octubre de 2017.
El dia 10 d’octubre de 2017, i durant el seu discurs al Parlament de Catalunya, el MHP Carles Puigdemont va declarar la independència de la República Catalana. Tot seguit, va suspendre els efectes de la mateixa amb la clara voluntat d’encetar una via de diàleg amb l’estat espanyol per tal d’oferir una sortida pacífica i democràtica al procés.
No obstant, l’estat espanyol va respondre amb una brutalitat repressora molt més ferotge del que mai es podria haver imaginat ningú. Una repressió que segueix augmentant cada dia.
Renunciar a la proclamació́ d’independència és renunciar a la força que tenim com a poble i a la capacitat de decisió́ que ens pertany. Els resultats del referèndum de l’1 d’octubre són vinculants, i per tant s’han de fer efectius imminentment.
Donat que la declaració d’independència aprovada al Parlament de Catalunya el dia 27 d’octubre de 2017 no ha estat mai derogada (l’única institució que pot fer-ho és el mateix Parlament de Catalunya), i per tant segueix sent una declaració vigent, demanem la seva publicació immediata al BOC i la seva pertinent aplicació.
Les promotores d’aquesta ILP creiem en la independència, no tan sols com a un dret històric i com a instrument fonamental per a la defensa de la nostra cultura, identitat i llengua, sinó sobretot com a eina per a tenir capacitat real de presa de decisions. Decisions que impliquin poder construir una democràcia sòlida, una justícia social més compromesa amb els drets fonamentals de les persones i un país on l’educació i la sanitat siguin, no tan sols un dret universal, sinó també una aposta de qualitat irrenunciable.
L’aixecament de la declaració d’independència de la República Catalana hauria de servir per:
• Establir un sistema democràtic basat en la participació ciutadana directa que, mitjançant referèndums, pugui tenir veu en aspectes fonamentals pel que fa a canvis socials, polítics i econòmics del territori.
• Fer efectiva la plena sobirania del Parlament de Catalunya en la presa de decisions, tal i com li correspon com a òrgan legislatiu del territori català.
• Tenir ple dret pel que fa a la gestió de les competències d’un Estat propi. És a dir, en la legislació i regulació de: polítiques socials, habitatge, consum energètic, empresa, educació, sanitat, fiscalitat...

Reason

Segons recull el propi Estatut de Catalunya:
Títol II. De les Institucions
Capítol I. El Parlament
Article 55. Disposicions generals
1. El Parlament representa el poble de Catalunya.
2. El Parlament exerceix la potestat legislativa, aprova els pressupostos de la Generalitat i controla i impulsa l’acció política i de govern. És la seu on s’expressa preferentment el pluralisme i es fa públic el debat polític.
3. El Parlament és inviolable.
 
Segons els articles mencionats, el Parlament és inviolable i representa el poble de Catalunya. No obstant, al llarg dels últims anys s’ha fet palès que aquests articles no són respectats. L’estat espanyol ha demostrat en repetides ocasions que no dóna cap mena de valor a les nostres institucions, menystenint nombroses iniciatives legislatives sorgides d’aquesta cambra (l’última d’elles, una part de la llei catalana que pretenia regular el preu del lloguer, tot i que se’n poden trobar molts més exemples).
L’estat espanyol no tan sols no mostra respecte envers la sobirania del Parlament de Catalunya i el que aquesta institució representa com a tal, sinó que hi actua en contra.
Al llarg dels darrers anys, hem observat com l’estat espanyol feia ús del sistema judicial (clarament polititzat i allunyat de la separació de poders i la imparcialitat) com a eina de repressió. Hem contemplat inhabilitacions de Presidents que van ser investits pel nostre Parlament de manera democràtica i legítima, retirades d’escons, persecucions judicials de membres de la mesa i,  fins i tot, la prohibició de certs temes de debat en aquesta cambra representativa, on tothom s’hauria de poder expressar lliurement. 
De fet, recentment s’ha pogut corroborar que s’han usat eines d’espionatge envers polítics i activistes independentistes tan sols pel fet d’expressar el seu suport a aquesta causa política de manera absolutament pacífica. És a dir, tan sols per pensar com pensen. Fet que, evidentment, seria impensable que succeís a qualsevol democràcia.
Tampoc podem passar per alt que, l’any 2010, el Tribunal Constitucional espanyol va fer pública una sentència sobre l’Estatut de Catalunya del 2006, en la qual s’anul·laven 14 articles i se’n reinterpretaven 27 més. Cal recordar que, aquest Estatut, havia estat prèviament aprovat pel Parlament i ratificat pels catalans en referèndum.
L’estat espanyol usa el sistema judicial per silenciar la voluntat d’un poble, per reprimir persones que defensen idees de forma pacífica i democràtica i per anul•lar qualsevol iniciativa sortida del propi Parlament, ens sobirà del poble català.
Tot plegat és una demostració de la manca de respecte per part de l’estat espanyol a la sobirania del Parlament de Catalunya i a la voluntat del seu poble i, per tant, de la manca de respecte a l’articulat mencionat en l’inici d’aquest apartat. 
Entenem que les decisions que afecten el nostre territori han de ser preses única i exclusivament pel Parlament de Catalunya, donada la seva condició d’òrgan sobirà del poble català.
Per aquest motiu, i considerant que la declaració d’independència aprovada per aquest parlament és vigent fins a dia d’avui, ja que cap òrgan institucional competent n’ha derogat la seva validesa, exigim l’aixecament de la suspensió de la declaració d’independència de la República Catalana, per tal que aquest Parlament pugui exercir les seves funcions en el seu ple dret.
Finalment, ens veiem amb el deure moral de recordar que Espanya és un dels països que han ratificat el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de les Nacions Unides. El text en qüestió, va ser aprovat en l'Assemblea General de les Nacions Unides el dia 16 de desembre de 1966, i va entrar en vigor el 23 de març de 1976. Espanya va publicar el text definitiu de la resolució al BOE el dia 30 d'abril de 1976. En aquest pacte internacional, s’especifica clarament que tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació i que els estats que subscriuen l’acord, no tan sols han de promoure aquest dret fonamental, sinó que l’han de respectar democràticament, conforme les disposicions de la Carta Internacional dels Drets Humans (CNU 1945).
Seguint aquests dos importants textos legals, l'autodeterminació és un dret jurídicament vinculant aplicable a tots els estats membres de les Nacions Unides, inclosa Espanya. Des del punt de vista jurídic, i com a país signatari d’aquests textos legals, Espanya hauria de promoure, acceptar i desenvolupar el dret a l'autodeterminació.
Les promotores de la iniciativa creiem que aquesta ILP representa la veritable voluntat del poble, fet que es va demostrar amb escreix quan milers de ciutadans van defensar les urnes amb els seus propis cossos durant la jornada de celebració del referèndum, l’1 d’octubre de 2017.

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

This petition has been translated into the following languages

News

 • Liebe Unterstützende,
  der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

  Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
  Ihr openPetition-Team

It's time to become a country by itself. We are at the XXIst century!!!!

No CONTRA argument yet.

This petition has been translated into the following languages

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now