Περιοχή: Μπούρσαϊντ
Διαδίκτυο

Dorf Initiative - für schnelles Netz in Dierath

Η αναφορά απευθύνεται σε
Bürgermeister Stefan Caplan
16 Υποστηρικτές 12 σε Μπούρσαϊντ
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε Νοεμβρίου 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Προετοιμασία υποβολής
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Das Unternehmen novanetz GmbH & Co. KG hat zuletzt in der Nachbarkommune Leichlingen erfolgreich das Glasfasernetz ausgebaut. Medienberichte hierüber finden Sie im Internet.

Nun fokussiert sich das Unternehmen auf die Burscheider Ortschaften Hilgen, Ösinghausen, Benninghausen und Kippekofen. Hierzu läuft derzeit die Vorvermarktung. In diesem Rahmen findet unter den Anliegern eine Abfrage statt, wie groß das Interesse ist und wie es um die Bereitschaft bestellt ist, einer etwaigen Verlegung der Kabelleitungen über das eigene Grundstück, zuzustimmen. Je nachdem, wie das Ergebnis ausfällt, sollen gleich gelagerte Angebote für weitere Burscheider Ortschaften angeboten werden.

Wir -als Initiatoren- wollen mit dieser Unterschriften­sammlung dem Unternehmen und der Verwaltung gegenüber verdeutlichen, dass wir auch für unser Dorf dringenden Handlungsbedarf sehen.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Stefan Richlick από Burscheid
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Συζήτηση

Ακόμα κανένα επιχείρημα υπέρ.

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Περισσότερα για αυτό το θέμα Διαδίκτυο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα