Περιοχή: Μπούρσαϊντ
Διαδίκτυο

Dorf Initiative - für schnelles Netz in Dierath

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Bürgermeister Stefan Caplan
16 12 σε Μπούρσαϊντ
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
 1. Ξεκίνησε 2020
 2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
 3. Υποβληθέντα
 4. Διάλογος
 5. Απέτυχε

Das Unternehmen novanetz GmbH & Co. KG hat zuletzt in der Nachbarkommune Leichlingen erfolgreich das Glasfasernetz ausgebaut. Medienberichte hierüber finden Sie im Internet.

Nun fokussiert sich das Unternehmen auf die Burscheider Ortschaften Hilgen, Ösinghausen, Benninghausen und Kippekofen. Hierzu läuft derzeit die Vorvermarktung. In diesem Rahmen findet unter den Anliegern eine Abfrage statt, wie groß das Interesse ist und wie es um die Bereitschaft bestellt ist, einer etwaigen Verlegung der Kabelleitungen über das eigene Grundstück, zuzustimmen. Je nachdem, wie das Ergebnis ausfällt, sollen gleich gelagerte Angebote für weitere Burscheider Ortschaften angeboten werden.

Wir -als Initiatoren- wollen mit dieser Unterschriften­sammlung dem Unternehmen und der Verwaltung gegenüber verdeutlichen, dass wir auch für unser Dorf dringenden Handlungsbedarf sehen.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας

Νέα

 • Petition wurde nicht eingereicht

  στον/-ην/-ο 24.01.2022

  Liebe Unterstützende,
  der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

  Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
  Ihr openPetition-Team

Συζήτηση

Ακόμα κανένα επιχείρημα υπέρ.

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα