Region: Germany
Health

Genomför baselinjestudien - vi behöver äntligen genuina corona data

Petitioner not public
Petition is directed to
Bundeskanzlerin Frau Merkel
84,952 supporters

Petitioner did not submit the petition.

84,952 supporters

Petitioner did not submit the petition.

  1. Launched 2020
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Failed

Viviane Fischer, två-barns-mor och advokat i Berlin har riktat en petition till förbundskansler Angela Merkel som låter såhär:

Jag känner respekt inför corona-viruset men jag är även rädd om min och vår ekonomiska och sociala framtid och jag är i högsta grad rädd om vår demokrati.

Emellertid har många välkända experter hävdad att corona är liknande (o)farlig som en influensa och att hela lockdownen är meningslös och även skadlig.

Följande personer har uttalat sig offentligt:

• Professor Dr. Bhakdi, Tysklands mest citerade mikrobiolog (1)

• Professor Ioannidis, professor i folkhälsoforsking, biomedicinsk datavetenskap och statistik vid Stanford universitet (2)

• Professor Dr. Karin Mölling, f.d. prefekt vid Institutet för medicinsk virologi vid Zürich universitet (3)

• Professor Dr. Stefan Hockertz, immunolog och toxikolog (4)

• Dr. Wodarg, internist, lungspecialist och f.d. överläkare (5)

• Prof. Dr. Haditsch, infect epidemiolog, Hannover, universitet (6)

Faktabasen är fel:

• Tyska Robert-Koch-institutet (RKI) räknar in alla corona-positivt avlidna i sin statistik, oavsett den verkliga dödsursaken.(7) Många har en eller flera underliggande sjukdomar. Man testar inte på andra virus som t.ex. influensa.

• Enbart personer med corona-symptom testas, alltså bara dem som redan är insjuknade. Mörkertalet av de som är mest sannolikt har immunitet beaktas inte. Detta höjer dödlighetssiffrorna. Ändå är den numera bekannta dödskvoten med 0,3-0,4% av de insjukade i Tyskland låg. Högst sannolikt ligger den sanna dödligheten i promilleområdet. (8)

• Enligt WHO drivs smittspridningen för COVID-19 inte av de som ännu inte har fått symptom. (9) Personer med lindriga fölopp lär testas positivt t.o.m. efter flera veckor efter de senast haft symptom. (10).

Varje dag dör 2.500 människor i Tyskland, det är vårt vanliga dödstal. Dödligheten har inte ökat, även med hänsyn till de knappt 200 personer som avlidit pga. covid-19.

I Italien råder många speciella faktorer: 6000 intensivvårdsplatser för 60 millioner italienare, en åldrad befolkning, hög antibiotikaresistans (11), stark nedsmutsad luft. De corona-döda är i snitt 80,3 år gamla och har nästan alla 1-3 underliggande sjukdomar, en del svåra. (12) I Italien räknar man som corona-dödsfall alla som har avlidit och råkade vara corona-positiv. (13) Egentligen låter det som att faran är över.

Samtidigt hör jag av er, fru Dr. Merkel, och ur medierna, att snart ska vårt hälsosystem kollapsa på grund av de många sjuka och döende människorna

Som försvar mot denna kris ska nu undantagslag utropas och författningen delvis sättas ur funktion. I Danmark får militären och privata säkerhetsföretag genomföra tvångsvaccinationer och tvångsbehandlinger. (14)

Vad är det som försiggår? Finns det överhuvudtaget en corona-katastrof? Vilket pris betalar vi med lockdownen? Undantagslagar, tvångsrekryteringar, tvångsvaccinationer? Detta har ingen bra klang i Tyskland.

Jag vill skydda våra gamla och svaga, men uppoffringarna som vi nu måste göra, måste vara målmedvetna.

Bageriernas rop om hälp, förtvivlade restaurangägare. Så många existenser som människor dels genom generationer har byggt upp, förstörs genom lockdownen. Många människor förlorar sina pengar, det dem har lagt tillbaka som pension, sina jobb. Barn tas ifrån sin framtid genom detta. Den ekonomiska skadan är enorm. För att fånga upp detta ska EU-länderna nu ta upp krediter på 1.000 (!) milljarder euro. (15)

Och nu tillkommer allt fler inskränkningar av grund- och människliga rättigheterna. Människorna får inte hälsa på sina nära älskade, även om de är sjuka eller till och med döende. Hur förskräckligt är detta? Församlingsfriheten är borta, yttrandefriheten inskränkt. Från Italen hör vi att det redan är förbjudet att jogga ensamt. I Frankrike patrullerar militären.

Allt detta på grund av ett högst sannolokt inte ens existerande nödläge?

Utan pålitliga data och ett äkta nödläge kan det inte finnas undantagstillstånd, inget uppehåll av grundläggande rättigheter och ingen lockdown, som berövar milljoner av människor deras ekonomiska existens och svårast skadar en hel nation socialt och psykiskt.

Vi behöver en såkallad baseline-studie, för att få en realistisk bild av hur viruset sprider sig inom befolkningen, hur hög immuniteten redan är och vilken dödssiffra som verkligen råder. Med en baseline-studie testas en demografiskt representativ grupp upprepade gånger, för att säkert kunna fastställa spridningshastigheten och virusets aggressivitet.

Fru Dr. Merkel, ta beslut om att genomföra denna studie!

Reason

Thank you for your support

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

This petition has been translated into the following languages

News

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

This petition has been translated into the following languages

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now