Περιοχή: 04680 Colditz
Περιβάλλον

Kein Tagebau zwischen Schönbach und Leisenau!

Η αναφορά απευθύνεται σε
Bürgermeister und Stadtrat
589 Υποστηρικτές
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε Ιουνίου 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Προετοιμασία υποβολής
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Wir wollen, dass das Eingangstor zu unserer Stadt für Besucher, Gäste, Touristen und nicht zuletzt für uns selbst grün bleibt! "Stadt, Land, Wald" statt "Sand, Kies und Brücke kommt bald". Wir wollen unserem Bürgermeister und unseren Stadträten ein klares Signal aus der Bevölkerung senden, dass es nicht das allgemeine und öffentliche Interesse ist, eine neue Sandgrube an der B 107 zwischen Schönbach und Leisenau zu errichten und wir wollen ausdrücklich nicht, dass eine Bandbrücke der erste oder letzte Eindruck unserer Gemeinde ist.

Αιτιολόγηση

Unterstützten Sie diese Petition und senden Sie unserer Stadt, dem Bürgermeister und unseren Stadträten, Ihr deutliches Signal, dass die Bürger und Einwohner von Colditz keine neue Sandgrube und keine Bandbrücke wollen. Nähere Informationen zum Vorhaben finden Sie unter www.kein-tagebau-colditz.de und per E-Mail unter keintagebaucolditz@gmx.de.

Zeigen Sie mit Ihrer Unterschrift, dass sich eine Stadt aktiv gegen ein Vorhaben wehrt, dass nicht nur Landschaft, Flora und Faune zerstört, sondern auch Ihr Wohneigentum entwertet - wer möchte neben einem Tagebau wohnen, in dem täglich mit schwerer Technik Sand abgebaut und dann über eine Bandbrücke über die Bundesstraße transportiert wird? Wenn Sie diese Frage mit einem deutlichen NEIN beantworten - für Sich und Generationen nach Ihnen - unterstützen Sie diese Petition!

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Silvia Mehmel από Colditz OT Leisenau
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Νέα

Συζήτηση

Ακόμα κανένα επιχείρημα υπέρ.

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Περισσότερα για αυτό το θέμα Περιβάλλον

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα