Πολιτισμός

Petition für ein Denkmal der Opfer der Flensburger Kolonialgeschichte

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Oberbürgermeisterin Simone Lange
280 Υποστηρικτές 170 σε Φλένσμπουργκ
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
 1. Ξεκίνησε 2019
 2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
 3. Υποβληθέντα
 4. Διάλογος
 5. Απέτυχε

Die unterzeichnenden Bewohner* innen und Freund* innen der Stadt Flensburg fordern die Ratsversammlung der Stadt auf, folgendes zu beschließen:

Die Stadt Flensburg ist sich ihrer Kolonialgeschichte bewusst und erkennt an, dass ihr Reichtum und ihre Entwicklung maßgeblich aus dem Rum– und Zuckerhandel, also aus der Ausbeutung auf den dänisch-westindischen Inseln, stammt. Im Gedenken an diese Verbrechen wird die Stadt ein Denkmal für diese Menschen errichten.

Die Ausschreibung dafür geht an Künstler* innen auf den Virgins Islands, um ihren Blick auf die Geschichte in die Stadt zu holen. Dieser Prozess wird im Dialog sowohl mit Vertretern der Virgins Islands als auch mit der Stadtgesellschaft geführt.

Weiterhin wird darüber nachgedacht, wie Partnerschaften und Austauschprogramme zwischen Flensburg und den Virgins Islands installiert werden können. Die Stadt wird alle ihre Publikationen, Selbstdarstellungen und Namensgebungen auf eine angemessene Darstellung der Kolonialgeschichte hin überprüfen. Es geht um einen Paradigmenwechsel: Wir sind nicht mehr stolz auf das Label Rumstadt, sondern auf die Aufarbeitung unserer Geschichte als Kolonialstadt.

Αιτιολόγηση

Wir wissen alle, die Geschichte der Grenz-, Hafen- und Rumstadt Flensburg ist geprägt von ihrer Kolonialgeschichte, vom Handel mit Zucker und Rum im 17. – 19. Jahrhundert. In dieser Zeit wurde die Stadt reich, aus dieser Zeit stammen die das Stadtbild prägenden Bauten, auf diese Geschichte bezieht sich die Stadt in ihrem Tourismuskonzept. Die tüchtigen Kaufleute, mutigen Seefahrer, Rumproduzenten treten darin als Helden auf. Das alles können wir jeden Tag sehen.

Was wir nicht sehen ist die andere Seite, die westindischen Inseln, die U.S. Virgins Islands, die Geschichte und Schicksale ihrer Bewohner*innen. Sie begründete unseren Reichtum, aber ihre Geschichte ist damals nicht erzählt worden – und wird es bis heute nicht. Sie ist die Leerstelle.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας

Νέα

 • Petition wurde nicht eingereicht

  στον/-ην/-ο 02.09.2020

  Liebe Unterstützende,
  der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

  Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
  Ihr openPetition-Team

Συζήτηση

Ακόμα κανένα επιχείρημα υπέρ.

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Περισσότερα για αυτό το θέμα Πολιτισμός

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα