Neophodno je da se Methadon primeni u terapiji protiv raka.

Na univerzitetskoj klinici Ulm je Dr. Claudija Friesen još pre 10 godina pokazala pozitivne rezultate testirajući dejstvo Methadona na ćelije raka. Farmaceutska industrija ne želi da primeni ovaj lek, jer time gubi milijarde eura (produkcija i priprema Methadona je jako jeftina, za razliku Od drugih mogućih medikamenata!)

Ali šta se to tiče ljudi, koji svakodnevno od raka umiru? Šta oni još imaju da izgube?!?

Dakle: mi zahtevamo primenu Methadona u hemoterapiji!!!

Begründung

"2002 godine sam za samo 14 dana izgubio i babu s majčine strane, i majku. Obe su podlegle raku dojke.
2007 godine mi je umro otac. 2009 moj tast. Obojica su podlegli raku prostate.

2012 je moja životna saputnica obolela od raka dojke. Već 2014 je došla druga dijagnoza. Oba puta je morala na hemoterapije i zračenja. Već 2015 su pronađene metastaze u jetri. Uz hemoterapiju su nestale metastaze i lekari su tečnu hemoterapiju zamenili onom u tabletama; očekivanja se nisu ispunila. Kad su u maju 2017 ponovo ustanovljene metastaze u jetri, i lekari hteli početi sa hemoterapijom, je već bilo kasno. Ona je bila preslaba i umrla je još u maju... ŠTA BI BILO MOGUĆE SA METHADONOM?!?

Medicinari MORAJU NAPOKON OTVORITI OČI!

Vielen Dank für Ihre Unterstützung, Darinka Mitić aus München
Frage an den Initiator

Diese Petition wurde bereits in folgende Sprachen übersetzt

Neue Sprachversion
Pro

Noch kein PRO Argument.

Contra

Noch kein CONTRA Argument.