Περιοχή: Bisingen
Πολιτισμός

Teilerhalt Maute Bisingen - Kessel- u. Turbinenhaus

Η αναφορά απευθύνεται σε
Herr Bürgermeister Waizenegger
220 Υποστηρικτές 129 σε Bisingen
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε Φεβρουαρίου 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Προετοιμασία υποβολής
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Wir setzen uns ein für den Erhalt der historischen Industriegebäude Kessel- u Turbinenhaus des Maute Areals in Bisingen.

Dieses soll nach einem Gemeinderatsbeschluss, ohne Ideen zu einem Sanierungskonzept oder einer Nachnutzung, abgebrochen werden. Dies wollen wir verhindern. Wir wollen die Geschichte für unsere Nachkommen erhalten. Der letzte Zeitzeuge der Industrialisierung der damals bäuerlichen Gemeinde Bisingen.

Hintergrundinformationen unter https://www.heimat-ist-herzenssache.de

Αιτιολόγηση

Nur wenn wir zeigen, dass es vielen Einwohnern von Bisingen auch wichtig ist, dieses Denkmal zu erhalten, können wir etwas bewegen.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Oliver Buchstor Architekt από Bisingen
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Νέα

  • Dies ist ein Hinweis der openPetition-Redaktion:

    Petitionen, die sich mit ihrem Anliegen nicht an konkrete Personen, juristische Personen, parlamentarische Gremien oder Organisationen in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft oder an die Öffentlichkeit als Ganzes richten, werden nicht öffentlich gelistet.

    Bei einer Petition muss ein konkreter Empfänger angegeben werden.

Συζήτηση

Ακόμα κανένα επιχείρημα υπέρ.

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Περισσότερα για αυτό το θέμα Πολιτισμός

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition