Περιοχή: Γερμανία
Υγεία

Führen Sie die Baseline Studie durch - wir brauchen endlich saubere Corona-Daten

Η αναφορά απευθύνεται σε
Bundeskanzlerin Frau Merkel
84.953 Υποστηρικτές
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε Μαρτίου 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Χρονική πορεία

84.953

Σύνολα υπογραφών

81.842

Υπογραφές Γερμανία

203

Υπογραφές ανά ημέρα κατά μέσο όρο

01.04.2020

την πιο δυνατή ημέρα της αναφοράς

Εγγύτητα στο θέμα. Τι είναι πιο πιθανό να συμβεί;

36%

sentem-se responsáveis

30%

são directamente afetados

29%

ajudem a promover a causa

20%

tente convencer os outros da causa

Γεωγραφική κατανομή των υπογραφών

96%

προέρχονται από Γερμανία

23%

προέρχονται από Βαυαρία

4%

προέρχονται από Μόναχο

1%

προέρχονται από Μέση Φραγκονία