Περιοχή: Γερμανία
Υγεία

Führen Sie die Baseline Studie durch - wir brauchen endlich saubere Corona-Daten

Η αναφορά απευθύνεται σε
Bundeskanzlerin Frau Merkel
84.960 Υποστηρικτές
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε Μαρτίου 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Προετοιμασία υποβολής
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Χρονική πορεία

84.960

Σύνολα υπογραφών

81.849

Υπογραφές Γερμανία

779

Υπογραφές ανά ημέρα κατά μέσο όρο

01.04.2020

την πιο δυνατή ημέρα της αναφοράς

Εγγύτητα στο θέμα. Τι είναι πιο πιθανό να συμβεί;

36%

fühlen sich verantwortlich

30%

sind selber direkt betroffen

29%

helfen, das Anliegen zu verbreiten

20%

versuchen andere von dem Anliegen zu überzeugen

Γεωγραφική κατανομή των υπογραφών

96%

προέρχονται από Γερμανία

23%

προέρχονται από Βαυαρία

4%

προέρχονται από Μόναχο

1%

προέρχονται από Μέση Φραγκονία