Στατιστικές για το ψήφισμα

Τα στατιστικά διαγράμματα δημιουργούνται και ενημερώνονται κάθε 2 ώρες.

Helfen Sie uns, unsere Unabhängigkeit von Parteien, Politik und Wirtschaft weiterhin zu sichern!

Jetzt spenden