Λαϊκή εκπρόσωπος Annette Schütze

Γνωμοδότηση για την αναφορά #rettedeintheater 2021

SPD, τελευταία επεξεργασία στις 17/3/22

Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Johanne Modder. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας SPD
  Απέχω.

Die SPD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag steht weiterhin verlässlich hinter den Kunst- und Kulturschaffenden. Wir sind davon überzeugt, dass ein breites kulturelles Angebot jede Gesellschaft lebenswerter macht – und das selbstverständlich auch abseits der großen Metropolen. Kunst und Kultur sind unumstritten ein Motor demokratischer Aushandlungsprozesse, für die sie den Raum schaffen. Deshalb ist die Arbeit der Künstlerinnen und Künstler eine besonders wichtige Arbeit in und an dieser Gesellschaft, und allen Künstlerinnen und Künstlern gilt deshalb ausnahmslos unser besonderer Dank. Wir sind uns darüber im Klaren, dass die Begegnung mit Kunst und Kultur die Persönlichkeit des Einzelnen stärkt und das Sozialverhalten sowie das Selbstbewusstsein

Περισσότερα

Γνωμοδότηση για την αναφορά KiTas gegen das neue KiTa Gesetz in Niedersachsen

SPD, τελευταία επεξεργασία στις 6/5/21

Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Johanne Modder. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας SPD
  Απέχω.

✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

Sehr geehrte Frau Järnecke,
sehr geehrte Petentinnen und Petenten,

haben Sie vielen Dank für Ihre Anfrage, in der Sie sich zum Thema KitaG-Novellierung an die SPD-Fraktion gewandt haben. Die SPD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag wird ihre Petition gerne bearbeiten. Bitte nutzen Sie dazu den für Petitionen üblichen und vorgesehenen Weg unter dem Link: www.landtag-niedersachsen.de/petitionen/

Als SPD-Fraktion möchten wir diesem üblichen Verfahren möglichst wenig vorgreifen. Was ich aber stellvertretend für meine Fraktion an dieser Stelle sagen möchte, ist, dass uns eine stetige Qualitätsverbesserung im frühkindlichen Bildungsbereich sehr wichtig ist und dass wir von diesem Ziel nicht abweichen werden. Dies haben wir beispielsweise

Περισσότερα

Γνωμοδότηση για την αναφορά Finanzielle Unterstützung durch das Land Niedersachsen zur Bekämpfung der Eichenprozessionsspinnner

SPD
τελευταία επικοινωνία στο 7/3/19
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά Auflösung der Pflegekammer Niedersachsen und Beendigung der Zwangsmitgliedschaften von Pflegekräften

SPD
τελευταία επικοινωνία στο 11/1/19
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά #rettedeintheater - Keine Kulturwüste in Niedersachsen!

SPD
τελευταία επικοινωνία στο 9/10/18
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen in Niedersachsen

SPD
τελευταία επικοινωνία στο 26/6/18
Καμία απάντηση

Annette Schütze
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
Εκλεγμένος (η) την: 15.10.2017
επανεκλογή: 2022
Εκλογική περιφέρεια: Braunschweig-Süd
Αξίωμα: Fraktion (Jugendpolitische Sprecherin)
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Annette Schütze
Ιστοσελίδα: http://www.annette-schuetze.de
Facebook: https://www.facebook.com/schuetzespd/
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα