Λαϊκή εκπρόσωπος Barbara Zurek

Stadtrat σε Stade

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Mehr Leben in unserer Stader Innenstadt - Stade will feiern und tanzen

  Bündnis 90/Die Grünen
  πρόσφατα γραμμένο σε 15.08.2017
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Straßenausbaubeitragssatzung der Hansestadt Stade abschaffen

  Bündnis 90/Die Grünen, τελευταία έκδοση 21.09.2016


    Απέχω.

  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

  Inhaltlich schließe ich mich den sehr umfangreichen Ausführungen meines Fraktiinskollegen Herrn Elfring an.

  Γνωμοδότηση για την αναφορά FÜR AUSREICHEND KINDERGARTEN-PLÄTZE IN STADE! GEGEN SCHLIESSUNG VON KITAS!

  Bündnis 90/Die Grünen, τελευταία έκδοση 28.04.2016

    Απέχω.

  Der Petitionstext ist zu einem Zeitpunkt verfasst worden, der weit über ein Jahr zurück liegt. Inzwischen ist einiges passiert.
  Natürlich bin ich für ausreichend Kindergartenplätze in Stade, deshalb Zustimmung zur Petition. Auc Zustimmung dazu, dass diese auch über das Stadtgebiet gut verteilt sein müssen. Insofern haben wir als Politik in der Zwischenzeit die Verwaltung beauftragt, eine ausführliche Darstellung der KiTa-Angebotes und der voraussichtlichen Nachfrage in einem Konzept niederzulegen. der Aufnahmestopp für die Kita Schölisch ist aufgehoben und aufgrund der Analyse der Bedarfe wird es entsprechende Entscheidungen geben - auch die Kinder und Eltern im Bereich Schölisch werden eine KiTa in Ihrer Nähe haben. Nur wird nicht dies nicht

  Περισσότερα


Dr. Barbara Zurek
κόμμα: Bündnis 90/Die Grünen
Κοινοβουλευτική ομάδα: Bündnis 90/Die Grünen
εκλογή: 2021
Αξίωμα: Fraktionsvorsitzende
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition