представител на хората Birgit Bessin

Landtag Brandenburg

Birgit Bessin
страна : AfD
фракция: AfD
Избрано на: 01.09.2019
избори: 2024
избирателен район: Teltow-Fläming II
функция: Fraktion (stellv. Vorsitzende), Fraktion (Arbeitsmarktpolitische Sprecherin), , Fraktion (Familienpolitische Sprecherin), Fraktion (Frauenpolitische Sprecherin), Fraktion (Sozialpolitische Sprecherin)
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Birgit Bessin
уебсайт: https://www.birgit-bessin.com/
Подаване на сигнал за грешки в данните

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега

openPetition е да направи свободен и с нестопанска цел платформа, на която гражданите на обща загриженост в обществото, организира и участва в диалог с политиката.

openPetition International