Λαϊκή εκπρόσωπος Britta Michel

Kreistag σε Landkreis Helmstedt


Britta Michel
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: Kreistagsfraktion
εκλογή: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα