Predstavnik ljudi Britta Michel

Kreistag u Landkreis Helmstedt


Britta Michel
stranka: CDU
Frakcija: Kreistagsfraktion
Sljedeći izbor: 2021
Prijavite pogreške u podacima

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Promovirajte sada