Представител Christine Wernicke

Изявление по петицията Erschließungsbeiträge für erschlossene (!) Straßen sind ungerecht- Abschaffung sofort !

Fraktion BVB/Freie Wähler, последно редактирано на 24.08.2020 г.

Групово решение, публикувано от Péter Vida. Решението се основава на решение на групата Fraktion BVB/Freie Wähler
Съгласен съм/до голяма степен съм съгласен.

Ще подкрепя предложение в парламента, ако се присъединят достатъчно други представители.
Подкрепям публично изслушване в техническата комисия.

Unsere Fraktion hat bereits einen gleichlautenden Antrag ins Plenum eingebracht. Dieser wird in 4 Tagen behandelt.

Изявление по петицията Worauf warten? Mehr Qualität und Beitragsfreiheit – JETZT!

Fraktion BVB/Freie Wähler

последно писано на 26.09.2019 г.
неотговорен

Christine Wernicke
страна : Fraktion BVB/Freie Wähler
фракция: Fraktion BVB/Freie Wähler
Нови избори: 2024
избирателен район: Uckermark I
Докладвайте грешки в данните

Помогнете за укрепване на гражданското участие. Искаме да чуем вашите опасения, като същевременно останем независими.

Популяризиране сега