Λαϊκή εκπρόσωπος Christine Wernicke

Γνωμοδότηση για την αναφορά Erschließungsbeiträge für erschlossene (!) Straßen sind ungerecht- Abschaffung sofort !

Fraktion BVB/Freie Wähler, τελευταία επεξεργασία στο 24/08/2020

Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Péter Vida. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας Fraktion BVB/Freie Wähler
Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

Unsere Fraktion hat bereits einen gleichlautenden Antrag ins Plenum eingebracht. Dieser wird in 4 Tagen behandelt.

Γνωμοδότηση για την αναφορά Worauf warten? Mehr Qualität und Beitragsfreiheit – JETZT!

Fraktion BVB/Freie Wähler

τελευταία εγγραφή στο 26/09/2019
Καμία απάντηση

Christine Wernicke
κόμμα: Fraktion BVB/Freie Wähler
Κοινοβουλευτική ομάδα: Fraktion BVB/Freie Wähler
Νέες εκλογές: 2024
Εκλογική περιφέρεια: Uckermark I
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα