Përfaqësues Christine Wernicke

Opinion mbi peticionin Erschließungsbeiträge für erschlossene (!) Straßen sind ungerecht- Abschaffung sofort !

Fraktion BVB/Freie Wähler, modifikuar për herë të fundit në 24.08.2020

Vendimi i grupit të publikuar nga Péter Vida . Baza e vendimit ishte një zgjidhje e fraksionit Fraktion BVB/Freie Wähler
Pajtohem / kryesisht pajtohem .

unë do ta mbështes kërkesën nëse do të ketë mjaftueshëm përfaqësues që do të bashkohen
Unë jam në favor të një seance dëgjimore publike në komitetin teknik.

Unsere Fraktion hat bereits einen gleichlautenden Antrag ins Plenum eingebracht. Dieser wird in 4 Tagen behandelt.

Opinion mbi peticionin Worauf warten? Mehr Qualität und Beitragsfreiheit – JETZT!

Fraktion BVB/Freie Wähler

shkruar për herë të fundit në 26.09.2019
nuk përgjigjet akoma

Christine Wernicke
parti : Fraktion BVB/Freie Wähler
fraksion: Fraktion BVB/Freie Wähler
zgjedhjet e ardhshme : 2024
rrethi zgjedhor : Uckermark I
Raportoni gabimet në të dhëna

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani