Zástupca ľudu Christine Wernicke

Stanovisko k petícii Erschließungsbeiträge für erschlossene (!) Straßen sind ungerecht- Abschaffung sofort !

Fraktion BVB/Freie Wähler, naposledy upravené 24. 08. 2020

Skupinové rozhodnutie, uverejnené Péter Vida . Základ rozhodnutia je založený na rozhodnutí Fraktion BVB/Freie Wähler parlamentnej skupiny
Súhlasím / prevažne súhlasím .

Podporujem žiadosť v Parlamente, ak je dosť ďalších zástupcov.
Som za verejné vypočutie v technickom výbore.

Unsere Fraktion hat bereits einen gleichlautenden Antrag ins Plenum eingebracht. Dieser wird in 4 Tagen behandelt.

Stanovisko k petícii Worauf warten? Mehr Qualität und Beitragsfreiheit – JETZT!

Fraktion BVB/Freie Wähler

naposledy napísané na 26. 09. 2019
neodpovedané

Christine Wernicke
Politický večierok: Fraktion BVB/Freie Wähler
zlomok: Fraktion BVB/Freie Wähler
Nové voľby: 2024
Volebný obvod: Uckermark I
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz