Εκλεγμένος επρόσωπος Dirk Nockemann

Hamburgische Bürgerschaft


Dirk Nockemann
κόμμα: AfD
Κοινοβουλευτική ομάδα: AfD
Εκλεγμένος (η) την: 15.02.2015
εκλογή: 2024
Εκλογική περιφέρεια: 15
Αξίωμα: Fraktion (Fraktionsvorsitzender), Fraktion (Rechtspolitischer Sprecher), Fraktion (Innenpolitischer Sprecher)
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition