Zvolení zástupcovia ľudí Dirk Nockemann

Hamburgische Bürgerschaft


Dirk Nockemann
Politický večierok: AfD
zlomok: AfD
Zvolené : 15.02.2015
Nové voľby: 2024
Volebný obvod: 15
funkcia: Fraktion (Fraktionsvorsitzender), Fraktion (Rechtspolitischer Sprecher), Fraktion (Innenpolitischer Sprecher)
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz