изборни длъжности Florian Möckl

Marktgemeinderat в / след Meitingen

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега