folkevalgte Florian Möckl

Marktgemeinderat inn Meitingen

Bidra til å styrke samfunnsdeltakelse. Vi vil gjøre bekymringene dine hørt mens du forblir uavhengig.

Fremme nå