përfaqësues Florian Möckl

Marktgemeinderat Meitingen


Florian Möckl
parti : JBU
fraksion: CSU/JBU
zgjedhjet e ardhshme : 2026
rol: Marktgemeinderat
Faqja e internetit : https://meitingen.ratsinfomanagement.net/kontaktformular/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZecUWl6v2oPwJLu9kZvMH4T9RtSpzeibOjVMYAzADZ-c
Raportoni gabimet në të dhëna

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani