Atstovas Florian Möckl

Marktgemeinderat į Meitingen


Florian Möckl
partija: JBU
grupė: CSU/JBU
kiti rinkimai: 2026
funkcija: Marktgemeinderat
Interneto svetainė: https://meitingen.ratsinfomanagement.net/kontaktformular/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZecUWl6v2oPwJLu9kZvMH4T9RtSpzeibOjVMYAzADZ-c
Pranešti apie duomenų klaidas

Padėkite stiprinti pilietinį dalyvavimą. Mes norime, kad jūsų susirūpinimas būtų išgirstas, išliekant nepriklausomam.

Reklamuokite dabar