Εκλεγμένος επρόσωπος Florian Möckl

Marktgemeinderat σε Meitingen


Florian Möckl
κόμμα: JBU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CSU/JBU
εκλογή: 2026
Αξίωμα: Marktgemeinderat
Ιστοσελίδα: https://meitingen.ratsinfomanagement.net/kontaktformular/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZecUWl6v2oPwJLu9kZvMH4T9RtSpzeibOjVMYAzADZ-c
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα