Λαϊκή εκπρόσωπος Franziska Riekewald

Stadtrat σε Λειψία - Έχει παραιτηθεί

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Radverkehrsanlagen in der inneren Jahnallee Leipzig

  DIE LINKE τελευταία έκδοση 08.08.2018

  Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Die Fraktion DIE LINKE unterstützt das Anliegen die Verkehrssituation in der inneren Jahnallee zu verbessern. Daher haben wir einen Änderungsantrag im Verfahren, welcher beantragt das Parken in der inneren Jahnallee zu verbieten.
  Siehe hier: ratsinfo.leipzig.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=1010079

  Das Parken zu verbieten halten wir für eine sinnvolle Sofortmaßnahme, um dem Radverkehr mehr Platz einzuräumen und die lebensgefährliche Situation zu entschärfen.

  Die Forderung eine protected bikelane einzurichten kann nachvollzogen werden. Jedoch halten wir die Einrichtung für sehr schwierig, da Anlieferverkehr (z.B. für den Konsum) in der Jahnallee gesichert werden muss. Das Anliegen „ein umfassendes Verkehrskonzept, dass die Belange des Radverkehrs in der Relation Lindenau – Innenstadt“ betrachtet zu erstellen, unterstützen wir.

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Aufhebung der Sperrstunde in Leipzig

  DIE LINKE τελευταία έκδοση 01.09.2017

  Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας
  ✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Nein Zu Marktverlegungen!

  DIE LINKE τελευταία έκδοση 17.08.2017

  Διαφωνώ.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

  Sehr geehrte Petenten,

  leider‎ kann ich als Stadträtin ihrem Anliegen nicht zustimmen. Ich kann sie zwar verstehen, dass Sie Planungssicherheit für Ihre Arbeit brauchen, aber öffentliche Plätze sind nun mal öffentlich und gehören nicht nur einer Interessengruppe. Diese Areale dürfen alle nutzen. Die Stadt muss diesen Anspruch für alle sichern. ‎Das bedeutet, dass d‎ie Stadt und alle Nutzer der Plätze hier Kompromisse eingehen müssen. Einen alleinigen Anspruch ‎Einzelner könnte ggf. den sozialen Frieden in unserer Stadt stören.

  Mit freundlichen Grüßen
  Franziska Riekewald


Franziska Riekewald - Έχει παραιτηθεί
κόμμα: DIE LINKE
εκλογή: 2024
Αξίωμα: stellv. Fraktionsvorsitzende
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

Διεθνές openPetition