Εκλεγμένος επρόσωπος Holger Reile

Gemeinderat σε Κωνσταντία - Έχει παραιτηθεί

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Konstanz braucht seinen Theater-Intendanten Christoph Nix für ein zusätzliches Jahr!

  Linke Liste τελευταία έκδοση 26.02.2018

    Καμία επίσημη δήλωση.

  Liebe TheaterfreundInnen in der Stadt Konstanz und auch anderswo: Ich habe in meiner Eigenschaft als Stadtrat der Linken Liste Konstanz (LLK) von Anfang an dafür plädiert, die Debatte über die Vertragsverlängerung von Christoph Nix öffentlich zu führen. Denn hierbei geht es nicht nur um eine Personalie, sondern um eine kulturpolitische Grundsatzentscheidung. Wir von der LLK haben auch frühzeitig öffentlich erklärt, dass wir eine Vertragsverlängerung unterstützen. Dass nun schon zum zweiten Mal in einer nichtöffentlichen Sitzung eine geheime Abstimmung beantragt wurde, zeigt, wie weit sich ein Großteil der verantwortlichen Kommunalpolitiker von den Wünschen und Bedürfnissen ihrer WählerInnen entfernt hat. Leider spielte bei der ganzen Angelegenheit

  Περισσότερα

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Pro Konstanzer Flugplatz

  Linke Liste
  πρόσφατα γραμμένο σε 25.09.2015
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά STOPP! Gegen die Sperrung der Petershauser Straße / Jahnstraße / Bahnübergang für den Autoverkehr

  Linke Liste
  πρόσφατα γραμμένο σε 07.11.2014
  Καμία απάντηση


Holger Reile - Έχει παραιτηθεί
κόμμα: Linke Liste
εκλογή: 2024
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα