Εκλεγμένος επρόσωπος Jörg Blöming

Landtag Nordrhein-Westfalen

Jörg Blöming
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
Εκλεγμένος (η) την: 14.05.2017
εκλογή: 2022
Εκλογική περιφέρεια: Soest II
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Jörg Blöming
Ιστοσελίδα: http://www.joerg-bloeming.de/
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα