volení zástupci Jürgen Häkanson-Hall

Stadtrat v Jena


Jürgen Häkanson-Hall
Strana: -
skupina : Bürger Für Jena
volební : 2024
funkce : Mitglied des Stadtrates
Nahlaste chyby v datech

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní

openPetition International