izvoljeni uradniki Jürgen Häkanson-Hall

Stadtrat v Jena


Jürgen Häkanson-Hall
stranka: -
skupina: Bürger Für Jena
volitve: 2024
funkcija: Mitglied des Stadtrates
Prijavite napake v podatkih

Pomagajte okrepiti državljansko udeležbo. Želimo, da se vaše skrbi zaslišijo, vendar ostanemo neodvisni.

Promocija zdaj

openPetition International