Zvolení zástupcovia ľudí Jürgen Häkanson-Hall

Stadtrat v Jena


Jürgen Häkanson-Hall
Politický večierok: -
zlomok: Bürger Für Jena
Nové voľby: 2024
funkcia: Mitglied des Stadtrates
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International