folkevalgte Klaus Nebe

Marktgemeinderat i Meitingen

Hjælp med til at styrke borgerdeltagelse. Vi ønsker at gøre dine bekymringer hørt, mens du forbliver uafhængig.

Donere nu