Atstovas Klaus Nebe

Marktgemeinderat į Meitingen


Klaus Nebe
partija: FWG
grupė: FW
kiti rinkimai: 2026
funkcija: Marktgemeinderat
Interneto svetainė: https://meitingen.ratsinfomanagement.net/kontaktformular/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZUHPiLWnuVTB13w5vWdxt4ef8tmh7qr1l_n1wla6sPgv
Pranešti apie duomenų klaidas

Padėkite stiprinti pilietinį dalyvavimą. Mes norime, kad jūsų susirūpinimas būtų išgirstas, išliekant nepriklausomam.

Reklamuokite dabar