Zvolení zástupcovia ľudí Klaus Nebe

Marktgemeinderat v Meitingen


Klaus Nebe
Politický večierok: FWG
zlomok: FW
Nové voľby: 2026
funkcia: Marktgemeinderat
webová stránka: https://meitingen.ratsinfomanagement.net/kontaktformular/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZUHPiLWnuVTB13w5vWdxt4ef8tmh7qr1l_n1wla6sPgv
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz