Εκλεγμένος επρόσωπος Klaus Nebe

Marktgemeinderat σε Meitingen


Klaus Nebe
κόμμα: FWG
Κοινοβουλευτική ομάδα: FW
εκλογή: 2026
Αξίωμα: Marktgemeinderat
Ιστοσελίδα: https://meitingen.ratsinfomanagement.net/kontaktformular/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZUHPiLWnuVTB13w5vWdxt4ef8tmh7qr1l_n1wla6sPgv
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα