përfaqësues Klaus Nebe

Marktgemeinderat Meitingen


Klaus Nebe
parti : FWG
fraksion: FW
zgjedhjet e ardhshme : 2026
rol: Marktgemeinderat
Faqja e internetit : https://meitingen.ratsinfomanagement.net/kontaktformular/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZUHPiLWnuVTB13w5vWdxt4ef8tmh7qr1l_n1wla6sPgv
Raportoni gabimet në të dhëna

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani